Arti Kata analog computation

Maksud kata dari analog computation sesuai pada kosakata Teknik Listrik.  Kata analog computation memiliki awalan karakter A dan berasal dari kosakata Teknik Listrik. Berikut ini adalah maksud dari analog computation. Maksud kata dari analog computation analog computation: komputasi analog Itu tadi merupakan arti dari kata analog computation bidang Teknik Listrik. Lihat juga maksud kata analog … Read moreArti Kata analog computation

Arti Kata pass band

Arti dari kata pass band dalam kosakata Teknik Listrik.  Kata pass band memiliki awalan karakter P dan berasal dari kosakata Teknik Listrik. Berikut ini adalah maksud dari pass band. Arti dari kata pass band pass band: pita pelewat Itulah maksud kata dari pass band bidang Teknik Listrik. Anda mungkin juga mencari maksud kata pass band … Read moreArti Kata pass band

Arti Kata Baudot code

Pengertian Baudot code berdasarkan pada bidang Teknik Listrik.  Kata Baudot code memiliki awalan karakter B dan berasal dari bidang Teknik Listrik. Berikut ini adalah maksud dari Baudot code. Pengertian Baudot code Baudot code: sandi Baudot; kode Baudot Itu tadi adalah makna kata Baudot code bidang Teknik Listrik. Anda mungkin juga mencari maksud kata Baudot code … Read moreArti Kata Baudot code